ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας με παρουσία στον χώρο σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα και με γραφεία στα τρία μεγάλα λιμάνια της χώρας, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Βόλο, παρέχει ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες αναζητώντας πάντα τις βέλτιστες λύσεις για τις εξατομικευμένες ανάγκες των συνεργατών μας.

Οι υπηρεσίες μας

 • Εκτελωνισμός προϊόντων από χώρες εντός της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες (εισαγωγή)
 • Εκτελωνισμός προϊόντων σε χώρες εντός της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες (εξαγωγή)
 • Έκδοση πιστοποιητικού EORI (υποχρεωτικό για όλες τις τελωνειακές διαδικασίες)
 • Προσωρινή εισαγωγή
 • Δελτίο ΑΤΑ
 • Εξαγωγή με επανεισαγωγή
 • Έκδοση TIR
 • Πιστοποιητικό T2L
 • Πιστοποιητικό EUR.1
 • Πιστοποιητικό A.T.R.
 • Παραλαβές κοινοτικών εμπορευμάτων
 • Βεβαιώσεις κοινοτικού χαρακτήρα
 • Μεταποιήσεις
 • Ελευθέρα Ζώνη
 • Προσωρινή εναπόθεση
 • Ενεργητική / Παθητική Τελειοποίηση
 • Φορολογικές Αποθήκες