ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στοιχεία
Επικοινωνίας

Τηλέφωνα

Κεντρικά γραφεία

  • Κ. Καρτάλη 1, ΤΚ: 38221 Βόλος, Ελλάδα

Γραφείο διεκπεραίωσης

  • Πλατεία Τελωνείου Βόλου, ΤΚ: 38333 Βόλος, Ελλάδα

Social

Στείλτε μας μήνυμα
για περισσότερες πληροφορίες

Βρείτε μας
στο χάρτη