Ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες Ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες Ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες Ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες
ΑΠΟ ΤΟ 1925

Η Κληρονομιά μας

Το εκτελωνιστικό γραφείο «Βαρούτσικος» ιδρύθηκε το 1925 από τον Γεώργιο Π. Βαρούτσικο, με κύριο επαγγελματικό προσανατολισμό την ενασχόληση με τις εκτελωνιστικές εργασίες.
Η άνθηση του εμπορίου εκείνη την περίοδο και η σταδιακή ανάπτυξη του λιμανιού του Βόλου, ως εναλλακτικού διαμετακομιστικού εμπορικού κέντρου, δημιούργησαν θετικές προοπτικές για το εκτελωνιστικό επάγγελμα.

Η εταιρεία ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Π & Γ Ο.Ε. αποτελεί ένα σύγχρονο γραφείο με ιστορία εκατό ετών, που ο στόχος της είναι η συνεχή εξέλιξη και η εξασφάλιση των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών μας, με φυσική παρουσία στα τρία μεγάλα λιμάνια – εισόδους της χώρας μας, Πειραιά , Θεσσαλονίκη και Βόλο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εκτελωνισμός προϊόντων από χώρες εντός της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες (εισαγωγή)
 • Εκτελωνισμός προϊόντων σε χώρες εντός της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες (εξαγωγή)
 • Έκδοση πιστοποιητικού EORI(υποχρεωτικό για όλες τις τελωνειακές διαδικασίες)
 • Προσωρινή εισαγωγή
 • Δελτίο ΑΤΑ
 • Εξαγωγή με επανεισαγωγή
 • Έκδοση TIR
 • Πιστοποιητικό T2L
 • Πιστοποιητικό1
 • ΠιστοποιητικόT.R.
 • Παραλαβές κοινοτικών εμπορευμάτων
 • Βεβαιώσεις κοινοτικού χαρακτήρα
 • Μεταποιήσεις
 • Ελευθέρα Ζώνη
 • Προσωρινή εναπόθεση
 • Ενεργητική / Παθητική Τελειοποίηση
 • Φορολογικές Αποθήκες
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Είμαστε μια ομάδα εταιρειών με
κοινό όραμα και στόχους.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Χρήσιμες πληροφορίες

Η εταιρεία μας με παρουσία στον χώρο σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα και με γραφεία στα τρία μεγάλα λιμάνια της χώρας, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Βόλο, παρέχει ολοκληρωμένες εκτελωνιστικές υπηρεσίες αναζητώντας πάντα τις βέλτιστες λύσεις για τις εξατομικευμένες ανάγκες των συνεργατών μας.